Electric Guitars

Electric Guitars and Neck Material: Mahogany

Electric Guitars

Joe Duplantier USA Signature San Dimas® Style 2
Joe Duplantier USA Signature San Dimas® Style 2
Ebony Fingerboard, Satin Black
Joe Duplantier Signature Pro-Mod San Dimas® Style 2 HH
Joe Duplantier Signature Pro-Mod San Dimas® Style 2 HH
Ebony Fingerboard, Satin White
Joe Duplantier USA Signature San Dimas® Style 2
Joe Duplantier USA Signature San Dimas® Style 2
Ebony Fingerboard, Satin Gray