San Dimas® Bass

San Dimas® Bass and Color: Platinum Pearl

San Dimas® Bass

Pro-Mod San Dimas® Bass PJ IV
Pro-Mod San Dimas® Bass PJ IV
Caramelized Maple Fingerboard, Platinum Pearl
Pro-Mod San Dimas® Bass PJ V
Pro-Mod San Dimas® Bass PJ V
Caramelized Maple Fingerboard, Platinum Pearl