Series

Series and Color: Satin Plum

Series

USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
Rosewood Fingerboard, Satin Plum
USA Select So-Cal Style 1 HSS FR
USA Select So-Cal Style 1 HSS FR
USA Select So-Cal HSS FR, Rosewood Fingerboard, Satin Plum
USA Select San Dimas® Style 1 HSS FR
USA Select San Dimas® Style 1 HSS FR
Maple Fingerboard, Satin Plum
USA Select San Dimas® Style 1 HSS HT
USA Select San Dimas® Style 1 HSS HT
Rosewood Fingerboard, Satin Plum