USA Select

Usa Select and Neck Material: Caramelized Maple

USA Select

USA Select DK24 HH 2PT CM
USA Select DK24 HH 2PT CM
Caramelized Flame Maple Fingerboard, Satin White
USA Select DK24 HH 2PT CM
USA Select DK24 HH 2PT CM
Caramelized Flame Maple Fingerboard, Oxblood