USA Select

Usa Select and Body Shape: San Dimas® Style 2

USA Select

USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
Rosewood Fingerboard, Torred
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
Maple Fingerboard, Pitch Black
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
Rosewood Fingerboard, Satin Plum
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
USA Select San Dimas® Style 2 HH FR
Rosewood Fingerboard, Snow Blind Satin